Om Janne Haaland MATLARY

Janne Haaland Matlary var forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1987–1992 og forskningsdirektør ved ARENA – Senter for europaforskning 1995–1997, og er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo fra 2001. Blant hennes interesseområder innen statsvitenskapen er sikkerhets- og forsvarspolitikk, herunder EU, NATO, OSSE, FN, Balkan og Kaukasus, foruten menneskerettigheter og påvirkningen av normer på internasjonal politikk, samt offentlig diplomati.

Janne er medlem av den romersk-katolske kirke. Hun var rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien inntil 2013, og er nå medlem av Det Pavelige Vitenskapsakademi, avdeling sosialvitenskap. Hun har også vært utenrikspolitisk rådgiver for fyrsten av Liechtenstein, medlem av Forsvarspolitisk utvalg og spaltist i flere aviser og tidsskrifter. Hun skriver fast i Globalt-spalten i avisen Dagens Næringsliv. I 2001 ble Janne utnevnt til dame av Malteserordenen.

Bak seg har hun også en spennende politisk karrière. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet i sentrumsregjeringen og 1. vararepresentant til Stortinget fra Oslo (2009 – 2013). Originalt var hun politisk aktiv i Kristelig Folkeparti, hvor hun ledet en rekke utvalg, men hun har senere gått ut av partiet og meldt seg inn i Høyre.

Janne er en profesjonell og engasjerende foredragsholder som evner å snakke om en rekke temaer.

Kontakt og booking

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.