Foredrag

Å lede seg selv og andre under risiko

 • Et foredrag om hva vi kan lære fra militær ledelse. Janne Haaland Matlary er også prof. ved Forsvarets Høyskole og jobber med risiko, samt fra den klassiske dannelsestradisjon.
 • Europa om migrasjon, Russland og Brexit – hva skjer med EU? Norge – implikasjoner.
 • Internasjonal politikk – spesialfelt strategisk tenkning, sikkerhetspolitikk (NATO), men også EU og menneskerettigheter, norsk utenrikspolitikk.
 • Foredrag om Vatikanet og den nye paven («Frans – hvem er han og hva vil han, Vatikanets makt), etc. Janne er medlem av vitenskapsakademiet i Vatikanet og er en kjent katolikk i Norge.
 • Foredrag om geopolitikk og Europa/Russland, samt politisk risiko mht. næringslivet.

Politisk Risiko

 • Dette foredraget handler om global politisk risiko. Fra krigsrisiko til den type risiko som næringslivet møter – korrupsjon, risiko for endrede rammebetingelser, omdømmerisiko, etc.
 • Foredraget tilpasses kundens behov – det kan gjerne være EU/Europa-sentrert med konsekvenser av Brexit analysert, eller med fokus på Trumps politikk og usikkerheten denne skaper.Book foredrag

Geopolitisk risikoanalyse

 • Et samarbeid mellom Sverre Diesen (arbeider spesielt med spørsmål knyttet til cyberkrigføring og langsiktige fremtidsanalyser), Janne Haaland Matlary (ekspert på utenriks- og sikkerhetspolitikk, EU og NATO), Øyvind Østerud (ekspert på geopolitikk og vilkår for regional og statlig stabilitet) og Ola Storeng (samfunnsøkonom med særlig interesse for internasjonale spørsmål)
 • På få år er verden sterkt forandret fra en antatt ‘win-win’ globalisering av markedsøkonomi og demokrati til en ustabil og risikofylt situasjon preget av rivalisering mellom stormakter, svekkelse av vestlig makt, krig og konflikt i Europas randområder, global terror og cyberangrep.
 • Klimautfordringen er på vei oppover dagsordenen. Valget av Trump som amerikansk president betyr større global usikkerhet både økonomisk og sikkerhetspolitisk. Samtidig er verdensøkonomien i sterk endring, og den globale orden som ble etablert i 1945 under press.
 • Asia anført av Kina og India er i ferd med å bli et nytt globalt tyngdepunkt. Slike tyngdeforskyvninger har i tidligere historiske epoker ført til en defensiv holdning fra tidligere dominerende makter, mens makter i fremgang gjør krav på sterkere innflytelse.
 • Til forskjell fra før er stater og selskaper i dag ekstremt sårbare overfor hverandre fordi de er så tett knyttet sammen. Det er derfor viktig at man forstår de politiske dynamikker og trender som vil prege både marked og politikk fremover. Næringslivet er selv ekspert på markedsrisiko, men mangler ofte kompetanse på politisk risiko.
 • Vår erfaring er at det er behov for en helhetlig analyse av politisk risiko fordi politiske konflikter både mellom og internt i stater blir stadig mer komplekse. Både statlige og ikke-statlige aktører tar i bruk nye makt- og påvirkningsmidler som det krever både politisk, økonomisk og militær innsikt å analysere og forstå.
 • Georisk tilbys primært som halvdagsstrategiseminar med alle ekspertene. Dette består av analyser av forskjellige sider ved dagens internasjonale situasjon og en vurdering av politisk risiko fra forskjellige ståsted.
 • Seminaret passer for næringslivs- og samfunnsaktører og konsernledelse, men også for et større forum, f. eks på en årlig samling av ansatte. Analysene vil kunne tilpasses spesielle tema.